Наукова робота студентів

Студентське Наукове Товариство


sntlogoВас вітає Студентське Наукове Товариство Черкаського навчально-наукового інституту ДВНЗ “Університет банківської справи”

Відповідно до положення про Студентське Наукове Товариство (далі СНТ) – добровільна, молодіжна громадська організація метою діяльності якої є координація, організаційне та науково-методичне забезпечення роботи з обдарованою молоддю, створення сприятливих умов для розвитку та реалізації творчих здібностей студентів, залучення їх до активної науково-дослідної, пошукової діяльності в процесі навчання.

Формування та розвиток творчого потенціалу студентів на основі широкого використання результатів наукових досліджень в організації навчального процесу сприяє вирішенню задач формування у студентів творчого мислення та наукового світогляду, стійких знань і навичок самостійної науково-дослідної роботи, виховання постійного самовдосконалення, набуття здібностей цілеспрямованого, ефективного використання отриманих знань у професійній діяльності та роботі в колективі, популяризації і розповсюдженні позитивного досвіду, нових прогресивних форм наукової творчості студентів.

  • сприяння формуванню умов для реалізації наукового та творчого потенціалу студентів;
  • пошук та підтримка талановитих дослідників серед студентів та сприяння формування їх особистості;
  • участь студентів у наукових заходах (конференціях, семінарах, конкурсах, круглих столах, міжнародних проектах тощо);
  • взаємодія із Студентськими Науковими Товариствами навчальних закладів України та зарубіжних країн.

  • організація проведення студентських науково-практичних конференцій, семінарів, круглих столів, конкурсів;
  • формування у студентів навичок проведення науково-дослідницької роботи шляхом залучення для участі у наукових дослідженнях, наукових заходах, наукових студентських гуртках;
  • організація співпраці з навчальними кафедрами, та іншими науковими підрозділами Інституту, а також органами студентського самоврядування, щодо інформаційної підтримки науково-пошукової діяльності;
  • зміцнення наукових зв’язків, обмін досвідом та планами із Студентськими Науковими Товариствами навчальних закладів України та зарубіжжя;
  • взаємодія різних напрямів і форм НДРС та сприяння отриманню результату дослідницької роботи у вигляді написання рефератів, доповідей, підготовка публікацій та виступів;
  • поширення серед студентів Інституту інформації про наукові заходи навчальних закладів, наукових організацій та установ України та інших країн.

snt_common

solomko Голова СНТ – Соломко Катерина

Наукові інтереси: організаційно-правові засади адміністрування податків в Україні; тінізація вітчизняної економіки; перспективи зовнішньоекономічної діяльності України.

Контакти:
kathie.potapova@gmail.com
https://vk.com/cat_potapova

 

 

 

maystrenko Заступник – Майстренко Олексій

Наукові інтереси: міжнародна співпраця України; інвестування; механізми формування та перебігу фінансових криз.

Контакти:
maistrenko.oleksi@gmail.com
https://vk.com/maistrenko.oleksii

 

 

 

mendosa Інформаційний відділ – Мендоса Яна

Наукові інтереси: мотивація праці; проблеми підготовки кадрів; особливості організації і мотивації персоналу у банківських установах.

Контакти:
yanamendosa@ukr.net

 

 

 

 

chuenko Організаційний відділ – Чуєнко Наталія

Наукові інтереси: банкінг та його місце у сучасному світі; перспективи розвитку економіки в кризовий період; державна підтримка інноваційної складової діяльності підприємств.

Контакти:
chuenko.nata@mail.ru
https://vk.com/id197483464

 

 

 

onoshko Міжнародні зв’язки – Оношко Денис

Наукові інтереси: можливості і перспективи підприємництва у країнах світу; діяльність України у сфері міжнародних відносин.

Контакти:

https://vk.com/mrpres1dent

 

 

 

malinina Консультаційний відділ – Малініна Анастасія

Наукові інтереси: банківництво в контексті сфери послуг; використання математичних моделей для аналізу економічних явищ і процесів.

Контакти:

https://vk.com/rainbowcatks

 

 

 

tymoshenko Діловодство – Тимошенко Вікторія

Наукові інтереси: фінанси зовнішньоекономічної діяльності; міжнародні аспекти бухгалтерського обліку.

victoria.tim1997@gmail.com
https://vk.com/tymoshenko_victoria

 

 

 

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.