Прийом 2018

Прийом 2018

Результати вступних випробувань

Результати фахового тестування на здобуття ОС бакалавра на основі ОКР молодшого спеціаліста, форма навчання денна та заочна) (26 липня 2018 р.)

Результати іспитів 26 липня 2018 р. (освітній ступінь «бакалавр» на основі ПЗСО)

Результати співбесіди вступників (магістри)

Фінанси, банківська справа та страхування. Результати тестування з іноземної мови (освітній ступінь «магістр», форма навчання денна та заочна) (27 липня 2018 р.)

Облік і оподаткування. Результати тестування з іноземної мови (освітній ступінь «магістр», форма навчання денна та заочна) (27 липня 2018 р.)

Менеджмент. Результати тестування з іноземної мови (освітній ступінь «магістр», форма навчання денна) (27 липня 2018 р.)

Фінанси, банківська справа та страхування. Результати фахового тестування (освітній ступінь «магістр», форма навчання денна та заочна) (30 липня 2018 р.)

Облік і оподаткування. Результати фахового тестування (освітній ступінь «магістр», форма навчання денна та заочна) (30 липня 2018 р.)

Менеджмент. Результати фахового тестування (освітній ступінь «магістр», форма навчання денна) (30 липня 2018 р.)

Програми вступних випробувань

Магістр

Програма вступного іспиту 071 Облік і оподаткування

Програма вступного іспиту 072 Фінанси, БС

Програма вступного іспиту 073 Менеджмент

Програма співбесіди Облік та оподаткування, Ф2фінанси, БСта С, Менеджмент

Програма фахового вступного випробування за 073 для вступу іноземців

Програма з англійської мови

Програма з англійської на англійській мові

Програма з німецької мови

Програма з французької мови

Бакалавр іноземці

Програма з географії

Програма з англійської мови

Програма з математики

Програма з російської мови

Програма з української мови

Бакалавр на основі ОКР молодший спеціаліст

Програма співбесіда 121 Інженерія програмного забезпечення

Програма співбесіди 081 Право

Програма співбесіди 071 облік і оподаткування 072 Фінанси, 073 Менеджмент

Програма фахового вступного іспиту 07

Програма фахового вступного іспиту 081 Право

Програма фахового вступного іспиту 121 Інженерія програмного забезпечення

Етапи вступної кампанії

Етапи вступної кампанії для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на перший курс (зі скороченим строком навчання) або другий (третій) курс (з нормативним строком навчання) на вакантні місця ліцензованого обсягу осіб на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста для здобуття ступеня бакалавра проводяться в такі строки.

Етапи вступної кампанії для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти

Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти для здобуття ступеня бакалавра проводяться в такі строки.

Етапи вступної кампанії для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста та ступеня магістра

Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання на перший курс за освітнім ступенем магістр за всіма формами навчання, крім спеціальностей галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», проводиться в такі строки.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.