Наукова діяльність

ГалузьТема, реєстраційний номер (за наявності) дослідженняКерівник НДР
(ПІБ, посада, науковий ступінь, вчене звання)
Термін виконанняКафедра, навчально-науковий інститут
Наукова школа: Економічний розвиток в умовах глобалізації
Суспільні наукиФінансовий механізм екологічно-безпечного підприємництва (№0120U100831)

(фундаментальне дослідження)

Чепелюк Г.М., доцент кафедри фінансів та банківської справи, к.е.н., доцент2020-2022 рр.кафедра фінансів та банківської справи

 

Суспільні наукиІнноваційні технології управління підприємствами в умовах цифрової трансформації (№0120U100840)

(фундаментальне дослідження)

Руденко М.В., доцент кафедри менеджменту та інформаційних технологій, к.е.н., доцент2020-2022 рр.кафедра менеджменту та інформаційних технологій

ГалузьТема, реєстраційний номер (за наявності) дослідження

Керівник НДР
(ПІБ, посада, науковий ступінь, вчене звання)

Термін виконанняКафедра, навчально-науковий інститут
Наукові школи:

Банківництво в системі сталого економічного розвитку

Обліково-аналітичне і контрольне забезпечення менеджменту суб’єктів господарювання

Суспільні наукиФормування системи забезпечення фінансової стабільності кредитних установ: інституційний та обліковий аспект (№0118U001042)

(фундаментальне дослідження)

Хуторна М.Е., доцент кафедри фінансів та банківської справи, д.е.н., доцент2018-2021 рр.кафедра фінансів та банківської справи

 

кафедра обліку і оподаткування

 

Галузь

Тема, реєстраційний номер (за наявності) дослідження

Керівник НДР
(ПІБ, посада, науковий ступінь, вчене звання)

Термін виконання

Кафедра, навчально-науковий інститут

Наукова школа: Банківництво в системі сталого економічного розвитку
Суспільні науки

 

Теоретичні засади та практичний інструментарій управління діяльністю банків на ринку похідних фінансових інструментів (№0117U003837) (фундаментальне дослідження)Пантєлєєва Н.М., професор кафедри фінансів та банківської справи, д.е.н., доцент2018-2020рр.кафедра фінансів та банківської справи

 

Наукові школи:

Економічний розвиток в умовах глобалізації

Інтелектуалізація інформаційних систем і підтримка прийняття рішень в економіці і освіті

Суспільні науки

 

Технічні науки

Цифрова економіка: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку (№0117U003836)

(фундаментальне дослідження)

Пантєлєєва Н.М., професор кафедри фінансів та банківської справи, д.е.н., доцент2018-2020рр.кафедра фінансів та банківської справи

кафедра менеджменту та інформаційних технологій

кафедра обліку і оподаткування

кафедра права та соціально-гуманітарних дисциплін

Наукова школа: Економічний розвиток в умовах глобалізації
Суспільні наукиМодернізація вітчизняної правової системи в умовах євроінтеграції України (№0118U004231) (фундаментальне дослідження)Брайченко С.М., завідувач кафедри права та соціально-гуманітарних дисциплін, к.ю.н., доцент2018-2020рр.кафедра права та соціально-гуманітарних дисциплін

2020/2021 н.р.

2019/2020 н.р.

Щиро вітаємо переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціалізації «Фінансова безпека» в 2019/2020 навчальному році та бажаємо їм подальших творчих успіхів та нових досягнень!
ДЯКУЄМО ВСІМ ЗА УЧАСТЬ У КОНКУРСІ!!!

Дипломи переможців, грамоти та сертифікати будуть надіслані на електронні адреси учасників Конкурсу, а оригінали – Новою поштою!

2018/2019 н.р.

Заснований у 2011 році Університетом банківської справи Національного банку України (м. Київ).

Видавець – Черкаський навчально-науковий інститут Університету банківської справи.

Періодичність – 4 номери в рік.

У 2012 році журнал зареєстровано в Міжнародному центрі періодичних видань (ISSN International Centre, м. Париж) – ISSN 2304-1692.

Наказом Міністерства освіти і науки України від 10.10.2013р. № 1411 видання включено до Переліку наукових фахових видань України (економічні науки).

У журналі публікуються статті українською, російською та англійською мовами.

Матеріали, що надходять для публікації в журналі підлягають внутрішньому і зовнішньому рецензуванню. Редакційна колегія журналу залишає за собою право вносити редакційні та стилістичні правки без узгоджень з автором. Відповідальність за достовірність інформації, фактів та інших відомостей, посилань на нормативні акти, цитати, власні імена та переклад несуть автори публікацій.

Видання включено до провідних міжнародних наукометричних баз:

  1. EBSCO Publishing (США)
  2. Open Academic Journal Index (OAJI)
  3. CiteFactor (США)
  4. ResearchBib (Японія)

Сайт наукового журналу «Фінансовий простір»

Електронний архів містить матеріали наукового, освітнього та методичного призначення, які підготовлені науково-педагогічними працівниками, докторантами та аспірантами Університету

Сайт репозитарію УБС

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.