Кафедра права і соціально-гуманітарних дисциплін

Кафедра права і соціально-гуманітарних дисциплін

Кафедра права і соціально-гуманітарних дисциплін утворилася у 2016 році шляхом злиття двох кафедр – правознавства та соціально-гуманітарних дисциплін. Кафедра є випусковою кафедрою за спеціальністю 081 „Право“, а також забезпечує викладання юридичних та споріднених соціально-гуманітарних дисциплін для студентів усіх напрямів підготовки.

Основними принципами діяльності кафедри права і соціально-гуманітарних дисциплін є поєднання глибокої професійності науково-педагогічного складу та всебічного розвитку студентської молоді, постійного розширення наукового кругозору та забезпечення нерозривного зв’язку науково-освітньої діяльності з практичним навчанням.

Кафедра права і соціально-гуманітарних дисциплін тісно співпрацює зі спорідненими кафедрами вищих навчальних закладів. Наші студенти є постійними учасниками науково-практичних конференцій і форумів, духовно-культурних заходів, що проводяться Міністерством освіти і науки України, Університетом банківської справи, Львівським та Харківським інститутами Університету та іншими вищими навчальними закладами.

Науково-педагогічний склад кафедри права і соціально-гуманітарних дисциплін сформовано з висококваліфікованих та досвідчених викладачів.

Контактні дані:

Тел.: (0472) 71-99-47

kp@cibs.ubs.edu.ua

м. Черкаси, вул. Чорновола, 164

Юридична клініка

На виконання вимог наказу Міністерства освіти і науки України від 03.08.2006 року №592 «Про затвердження Типового положення юридичної клініки вищого навчального закладу України» під керівництвом досвідченого  викладача кафедри к.ю.н. Брайченка С.М. на базі Черкаського навчально-наукового інституту ДВНЗ «Університет банківської справи» створена юридична клініка «Юрконсалт».

Основною формою діяльності юридичної клініки Черкаського навчально-наукового інституту ДВНЗ «Університет банківської справи» є її робота у якості громадської приймальні, в межах якої студенти-юристи надають незахищеним верствам населення безкоштовну правову допомогу.

Робота студентів в юридичній клініці Черкаського навчально-наукового інституту ДВНЗ «Університет банківської справи»  організована в малих консультаційних групах (консультант, помічник), що дозволяє вирішувати найбільш складні правові проблеми, з якими важко впоратись одному студенту індивідуально. Саме в такому невеликому колективі додатково набуваються навички роботи в команді, а консультанти юридичної клініки також оволодівають організаторським досвідом.

Прийом громадян студентами-консультантами здійснюється на базі інституту у спеціально відведеному приміщенні. За час роботи юридична клініка «Юрконсалт» надала консультацію громадянам з питань процедури спадкування, соціального забезпечення, а також житлово-майнових.

Юридична клініка Черкаського навчально-наукового інституту ДВНЗ «Університет банківської справи» працює щотижня: вівторок та четвер з 13:30 по 15:00.

Басанська  Наталія Володимирівна, завідувач кафедри 

Кандидат юридичних наук, доцент.

Закінчила з відзнакою Національний університет внутрішніх справ, за спеціальністю «Правознавство»

Нагороджена відзнакою МВС України «За відзнаку у службі» ІІ ступеня.

Стаж науково-педагогічної роботи понад 10 років.

Автор понад 50 наукових та навчально-методичних праць, серед яких: монографія, підручник з грифом МОН України (у співавторстві), 37 – наукового та 9 навчально-методичного характеру.

Сфера наукових інтересів — трудова міграція, міграційні процеси в Україні

Викладає дисципліни: «Цивільне та сімейне право», «Екологічне та земельне право», «Банківське право».

Профіль у Google Scholar

Брайченко Сергій Миколайович, доцент кафедри

Кандидат юридичних наук

Закінчив Національну академію внутрішніх справ України; Національну академію державного управління при Президентові України.

Стаж науково-педагогічної діяльності – 5 років.

Є автором близько 40 наукових та навчально-методичних публікацій.

Сфера наукових інтересів: адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.

Викладає навчальні дисципліни: «Фінансове право», «Адміністративне право», «Адміністративне судочинство», «Кримінальне право», «Кримінальний процес».

Керівник юридичної клініки «Юрконсалт»

Головатенко Ольга Миколаївна, старший викладач

Закінчила Черкаський державний університет ім. Б.Хмельницького за спеціальністю викладач фізичної культури і валеології, методист з фізичного виховання у спеціальному дитячому закладі.

Стаж науково-педагогічної діяльності – 18 років.

Є автором і співавтором більше 20 публікацій.

Сфера наукових інтересів – теорія і методика викладання фізичного виховання у вищих навчальних закладах.

Викладає дисципліну: «Фізичне виховання».

 

Зуєнко Микола Іванович, старший викладач

Закінчив Ставропольський державний інститут, факультет фізичного виховання

Стаж науково-педагогічної роботи – 15 років.

Є автором і співавтором 9 публікацій.

Сфера наукових інтересів – теорія і методика викладання футболу та туризму у вищих навчальних закладах.

Викладає дисципліну: «Фізична підготовка».

 

Майстренко Світлана Віталіївна, доцент кафедри

Кандидат філологічних наук

Закінчила з відзнакою Сімферопольський державний університет, філологічний факультет та аспірантуру.

Нагороджена відзнакою  «Відмінник освіти України» (2004 р.), Почесною грамотою Національного банку України з нагрудним знаком «Родина Симиренків» (2008 р.), Грамотою Черкаської обласної адміністрації (2018 р).

Стаж науково-педагогічної роботи – 26 років.

Є автором і співавтором 55 публікацій, з них – 3 монографії, 31 наукова стаття.

Сфера наукових інтересів – дискурсна проблематика та маніпулятивні технології у процесі комунікації, проблеми етико-правових аспектів економічної діяльності у релігійних текстах.

Здійснює підготовку студентів до участі у Міжнародному конкурсі з української мови імені Тараса Шевченка.

Викладає навчальні дисципліни: УБС студія «Тайм-менеджмент та міжособистісні комунікації в бізнесі», «Комунікації у сфері юриспруденції».

Потапенко Людмила Віталіївна, доцент кафедри

Кандидат філологічних наук

Закінчила факультет романо-германської філології Черкаського державного педагогічного інституту та аспірантуру Бердянського державного педагогічного університету

Має другу вищу освіту за спеціальністю «менеджер-економіст».

Стаж науково-педагогічної роботи – 15 років.

Є автором понад 40 наукових та навчально-методичних праць.

Сфера наукових інтересів: порівняльне літературознавство та інноваційні технології викладання іноземної мови для студентів нелінгвістичних спеціальностей.

Викладає навчальні дисципліни: «Іноземна мова», «Ділова іноземна мова», «Професійна іноземна мова»

Профіль в Google Scholar

особистий ОRCID iD

Чабак Лариса Іванівна, старший викладач

Закінчила Київський державний педагогічний інститут іноземних мов в 1988 році.

Стаж науково-педагогічної роботи – 30 років.

Пройшла стажування в школах  США – 1993 рік.

Професійна діяльність на кафедрі з 1999 року.

Нагороджена Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України (2008 рік). У 2008 році визнана лауреатом конкурсу Кращий викладач Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ).

Є автором і співавтором більше 30 наукових праць, колективної монографії, навчального посібника з грифом МОН України та навчально-методичного посібника, рекомендованого Вченою радою Університету.

Сфера наукових інтересів – особливості викладання іноземних мов у немовних вишах.

Викладає навчальні дисципліни: Професійна іноземна мова, Професійна іноземна мова та міжнародні бізнес-комунікації.

Профіль в Google Scholar

ОRCID iD

Чернявський Анатолій Леонідович, доцент кафедри

Кандидат юридичних наук, доцент

Закінчив юридичний факультет Української академії банківської справи Національного банку України (м. Суми).

Стаж науково-педагогічної діяльності – 15 років.

Є автором більше 60 наукових та навчально-методичних публікацій.

Сфера наукових інтересів: міжнародне право та міжнародні відносини, юридична антропологія.

Викладає навчальні дисципліни: «Теорія держави і права», «Трудове право», «Міжнародне право», «Міжнародне приватне  право», «Міжнародний комерційний арбітраж»,  «Основи права Європейського Союзу».

Профіль у Google Scholar

ОRCID iD

Фоменко Валентина Миколаївна, викладач кафедри

Закінчила Національну академію внутрішніх справ України

Стаж практичної роботи в ОВС – 23 роки

Стаж науково-педагогічної діяльності – 2 роки.

Сфера наукових інтересів: захист конституційних прав, особливості нотаріального провадження та конституційне право зарубіжних  країн

Викладає навчальні дисципліни: «Історія держави і права України», «Конституційне право: Конституційне право України, Державне (конституційне) право зарубіжних країн», «Господарське право», «Нотаріальне провадження».

Дисципліни першого (бакалаврського) рівня

УБС студія «Тайм менеджмент та міжособистісні комунікації в бізнесі», «Інформаційні технології», «Професійна іноземна мова ті міжнародні комунікації», «Теорія держави та права», «Історія держави та права України», «Історія держави та права зарубіжних країн», «Вступ до спеціальності: Юридична деонтологія, Організація судових та правоохоронних органів, Основи римського приватного права», «Філософія», «Комунікації у сфері юриспруденції»,  «Адміністративне право», «Судова риторика», «Конституційне право: Конституційне право України; Державне (конституційне) право зарубіжних країн», «Кримінальне право», «Трудове право», «Навчальна практика», «Права людини», «Фінанси», «Цивільне та сімейне право: Цивільне право, Сімейне право, Право інтелектуальної власності», «Господарське право», «Цивільний процес», «Кримінальний процес», «Екологічне та земельне право», «Основи бухгалтерського обліку», «Правова статистика», «Аграрне право», «Судова бухгалтерія», «Основи наукових досліджень боротьби за злочинністю: Кримінологія, Криміналістика», «Адміністративне судочинство», «Міжнародне приватне право»,  «Міжнародне право», «Банківське право», «Господарське процесуальне право», «Фінансове право», «Банківська система», «Нотаріальне провадження», «Право соціального забезпечення», «Міжнародне право: міжнародний комерційний арбітраж», «Виконавче провадження», «Основи права Європейського Союзу», «Митне право: Міжнародне економічне право»,  «Антимонопольне право»  тощо.

Дисципліни другого (магістерського) рівня

«Професійна іноземна мова», «Господарське право (Рівень В – Корпоративне та підприємницьке право)», «Антимонопольне право у діяльності бухгалтера», «Правове забезпечення діяльності суб`єктів господарювання»

Основні навчально-методичні здобутки кафедри

Науково-педагогічними працівниками кафедри особлива увага приділяється підготовці навчальних посібників, монографій, навчально-методичних розробок.

Навчальні посібники та монографії:

 1. Amend Your Grammar of the English Verb : навчальний посібник / Т. Оришечко-Бартоха, Л.Чабак. Черкаси : ЧННІ ДВНЗ УБС, 2018. 158 с.
 2. Майстренко С.В. Комунікативна компетенція як складова підготовки фахівців в умовах інтеграції України в європейське співтовариство. / С.В. Майстренко / Забезпечення цивільної  безпеки  в  Україні:  сучасний  стан  і  перспективи  : монографія / [за заг. ред. О. М. Тищенка, Т. М. Кришталь] . – Черкаси : Видавець Чабаненко Ю. А., 2018. – 373-383 с.
 3. Гендерна рівність та особливості її впровадження в органах внутрішніх спав : Монографія / К.Б. Левченко, Н.В. Максименко. – Харків: Права людини, 2010. – 262 с.;
 4. Кузнєцова І.М., Чабак Л.І. Форми міжнародних розрахунків: Навчальний посібник. – К.:УБС НБУ, 2008. – 118 с. ;
 5. Майстренко С.В. Православні моральні цінності та їх вплив на формування культури бізнесу [Текст]:/ С.В. Майстренко// Моральний вимір економіки: соціальна відповідальність бізнесу та економічна ефективність: монографія /за ред. д-ра філос.наук, проф.Г.Ф.Хоружого. –К.: УБС НБУ, 2009. – с.209-231.
 6. Майстренко С.В. Християнські моральні цінності та їх вплив на економічну діяльність [Текст] / С.В.Майстренко // Etika a ekonomia: монографія/ за ред. T. Guz, P.Marzec, Г.Хоружого, Т.Смовженко.- Tomaszow Lubelski: Wydzial zamiejscowy nauk prawnych i ekonomicznych Katolickiego uniwersytetu Lubelskiego Jana Pavla ІІ, 2010.- с.71-79.
 7. Максименко Н.В. Менеджмент організації : Підручник / За заг. ред.. д.ю.н., проф. В.П. Пєтков. – К.: КНТ, 2011. – 488 с.
 8. Міжнародно-правове регулювання судноплавного використання міжнародних рік: монографія / Є. А. Самойленко; [науковий редактор А. Л. Чернявський]. – К. : вид-во Лирак-К, 2017. – 266 с.

Кафедра активно підтримує наукові зв’язки з вищими навчальними закладами Черкаської області. Зокрема, викладачі кафедри (Басанська Н. В., Брайченко С. М., Чернявський А. Л., Потапенко Л. В., Чабак Л. І., Майстренко С. В.) увійшли до авторського колективу монографії «Забезпечення цивільної безпеки в Україні: сучасний стан і перспективи».

Навчально-методичні розробки

 1. Басанська Н.В. Методичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни «Цивільне та сімейне право» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» спеціальності 081 «Право». – Черкаси: ЧННІ ДВНЗ «Університет банківської справи», 2016.– 37 с.
 2. Брайченко С.М Адміністративний процес України. Методичні вказівки до вивчення дисциплін: для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 6.030401 «Правознавство»  освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр». – Черкаси: СУЕМ, 2015.
 3. Брайченко С.М. Кримінальне право України. Методичні вказівки до вивчення дисциплін: для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності «Правознавство» освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст». – Черкаси: СУЕМ, 2016.
 4. Брайченко С.М. Кримінальне право. Особлива частина. Методичні вказівки до вивчення дисциплін: для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 6.030401 «Правознавство»  освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр». – Черкаси: СУЕМ, 2015.
 5. Брайченко С.М. Кримінальний процес України. Методичні вказівки до вивчення дисциплін: для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 6.030401 «Правознавство»  освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр». – Черкаси: СУЕМ, 2014.
 6. Брайченко С.М. Кримінальний процес України. Методичні вказівки до вивчення дисциплін: для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності «Правознавство» освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст». – Черкаси: СУЕМ, 2016.
 7. Брайченко С.М. Кримінально-виконавче законодавство. Методичні вказівки для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 7.03040201 «Правознавство»  освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст». – Черкаси: СУЕМ, 2015.
 8. Брайченко С.М Кримінально-виконавче право. Методичні вказівки до вивчення дисциплін: для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 6.030401 «Правознавство»  освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр». – Черкаси: СУЕМ, 2015.
 9. Брайченко С.М. Міжнародне приватне право. Методичні вказівки до вивчення дисциплін: для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 6.030401 «Правознавство»  освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр». – Черкаси: СУЕМ, 2015.
 10. Брайченко С.М. Оперативно-розшукова діяльність. Методичні вказівки до вивчення дисциплін: для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 6.030401 «Правознавство»  освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр». – Черкаси: СУЕМ, 2015.
 11. Брайченко С.М. Програма переддипломної практики. Методичні вказівки для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 7.03040201 «Правознавство»  освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст». – Черкаси: СУЕМ, 2015.
 12. Брайченко С.М. Сучасна кримінально-виконавча політика в Україні. Методичні вказівки до вивчення дисциплін: для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності «Правознавство»  освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр». – Черкаси: СУЕМ, 2015.
 13. Брайченко С.М. Прогалини в законодавстві: поняття, шляхи подолання та усунення. Методичні вказівки до вивчення дисциплін: для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 7.03040201 «Правознавство»  освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст». – Черкаси: СУЕМ, 2014.
 14. Брайченко С.М. Кримінальне право України. Загальна частина. Методичні вказівки до вивчення дисциплін: для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 6.030401 «Правознавство» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр». – Черкаси: СУЕМ, 2014.
 15. Зуєнко М.І. Методичні рекомендації: Організація та методика проведення самостійних занять з аеробіки. – Черкаси ДВНЗ УБС
 16. Зуєнко М.І. Навчально – методичний посібник : Абетка з настільного тенісу. – Черкаси, 2015.- 65 с
 17. Зуєнко М.І. Навчально – методичний посібник : Спортивний туризм у системі фізичного виховання студентів економічних вузів .- Черкаси ЧІБС УБС НБУ, 2012. – 160 с.;
 18. Зуєнко М.І. Навчально – методичні рекомендації: Волейбол. – Черкаси ДВНЗ УБС ЧННІ , 2017. – 71 с.;
 19. Зуєнко М.І. Організаційно – методичні рекомендації: Шахи. – Черкаси ДВНЗ УБС ЧННІ, 2016. – 43 с.;
 20. Майстренко С.В. Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи, поточного, модульного і підсумкового контролю знань студентів з навчальної дисципліни „Українська мова (за професійним спрямуванням)” для студентів напрямів підготовки: 081. «Право». – ЧННІ ДВНЗ «Університет банківської справи», 2017. – 27 с.
 21. Майстренко С.В. Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи, поточного, модульного і підсумкового контролю знань студентів з навчальної дисципліни «Судова риторика» для студентів напрямів підготовки: 081. «Право». – ЧННІ ДВНЗ «Університет банківської справи», 2017. – 27 с
 22. Майстренко С.В. Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи, поточного, модульного і підсумкового контролю знань студентів з навчальної дисципліни «Діловодство та документознавство» для студентів напрямів підготовки: 081. «Право». – ЧННІ ДВНЗ «Університет банківської справи», 2017. – 20 с.
 23. Майстренко С.В. Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи, поточного, модульного і підсумкового контролю знань студентів з навчальної дисципліни «Діловодство та документознавство» для студентів напрямів підготовки: 081. «Право». – ЧННІ ДВНЗ «Університет банківської справи», 2017. – 20 с.
 24. Потапенко Л.В. Тестові завдання з дисципліни «Професійна іноземна мова»» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» галузь знань 0304 «Право» за напрямом підготовки 6.030401 «Правознавство» /. – Черкаси: ЧННІ УБС, 2017. – 30 с.
 25. Потапенко Л.В. Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи, поточного, модульного і підсумкового контролю знань студентів з дисципліни «Професійна іноземна мова»»для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»галузь знань 0304 «Право» за напрямом підготовки 6.030401 «Правознавство» / Укл. Потапенко Л. В. – Черкаси: ЧННІ УБС, 2017. – 40 с.
 26. Потапенко Л.В. Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи, поточного, модульного і підсумкового контролю знань студентівз дисципліни «Ділова іноземна мова »для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» усіх форм навчання напрямків підготовки: 6.030508 «Фінанси та кредит» спеціалізації «Банківські технології та процеси», 6.030508 «Фінанси та кредит», 6.030509 «Облік та аудит» галузь знань – 0305 – «Економіка та підприємництво», укладені у відповідності з  навчальною програмою «Ділова іноземна мова» для спеціальностей 6.050100. – Черкаси: ЧІБС УБС НБУ, 2014. – 57 с.
 27. Програма виробничої практики / Н.В. Басанська, О.В. Рибалка : Методичні вказівки для студентів денної форм навчання напряму підготовки 6.030401 «Правознавство» першого (бакалаврського) рівня. – Черкаси: ЧННІ, 2017. – 37 с.
 28. Чабак Л.І. Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи, поточного, модульного і підсумкового контролю знань студентів з дисципліни «Ділова іноземна мова» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» усіх форм навчання напрямків підготовки: 6.030508 «Фінанси і кредит» спеціалізації «Банківські технології та процеси», 6.030508 «Фінанси і кредит», 6.030509 «Облік і аудит», галузь знань-0305- «Економіка і підприємництво» К.: УБС, 2012 р. – 37 с.
 29. Чабак Л.І. Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи, поточного, модульного і підсумкового контролю знань студентів з дисципліни «Професійна іноземна мова» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» усіх форм навчання за спеціальностями: 8.03050802 «Банківська справа», 8.03050801 «Фінанси і кредит», 8.03050901 «Облік і аудит», галузь знань-0305- «Економіка і підприємництво» . – Черкаси . – 2014 р 38 с
 30. Чабак Л.І. Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи, поточного, модульного і підсумкового контролю знань студентів з дисципліни «Професійна іноземна мова» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» усіх форм навчання за спеціальностями: 8.03050802 «Банківська справа», 8.03050801 «Фінанси і кредит», 8.03050901 «Облік і аудит», галузь знань-0305- «Економіка і підприємництво» К.: УБС, 2014 р. – 38 с.
 31. Чабак Л.І. Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи, поточного, модульного і підсумкового контролю знань студентів з дисципліни «Професійна іноземна мова» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» усіх форм навчання за спеціальностями: 8.03050802 «Банківська справа», 8.03050801 «Фінанси і кредит», 8.03050901 «Облік і аудит», галузь знань-0305- «Економіка і підприємництво». – Черкаси . – 2015 р. – 28 с.
 32. Чернявський А.Л. Навчально-методичний посібник з міжнародного права для студентів денної форми навчання / – Севастополь: ВЦ СІБС УБС, 2013. – 48 с.
 33. Чернявський А.Л. Навчально-методичний посібник з основ права Європейського Союзу для студентів денної форми навчання /. – Севастооль: ВЦ СІБС УБС, 2013. – 32 с.
 34. Чернявський А.Л. Теорія держави та права: методичних вказівки для студентів денної форми навчання /. – Черкаси: ЧІ УБС, 2016. – 32 с.

Кафедра права і соціально-гуманітарних дисциплін  проводить наукові дослідження з актуальних проблем соціально-гуманітарних та правових наук.

На сьогодні кафедра працює над науково-дослідною роботою: «Модернізація вітчизняної правової системи в умовах євроінтеграції України» (державний реєстраційний номер 0118U004231).

Нині в Україні зберігає свою актуальність та значущість проблема наукового осмислення як фундаментальних положень та ідей, що лежать в основі самої моделі правової держави та громадянського суспільства, так і процесів їх формування і розвитку в тих чи інших конкретних політичних, культурно-національних, економічних, історичних та соціальних умовах. Особливої ваги ця проблема набуває в період входження України у світову та європейську спільноту, обов’язковими умовами якого є економічна, політична, правова, соціальна та культурна інтеграція. Актуальність запропонованої проблематики також має особливе значення  у період реалізації програми “Стратегія реформ 2020”, проголошеної Президентом України.

Головна мета полягає у дослідженні та розробці актуальних проблем розбудови правової держави та формування громадянського суспільства в Україні, одержанні науково-прикладних результатів, забезпеченні використання наукових розробок в процесі підготовки висококваліфікованих фахівців.

Основні завдання досліджень:

 • узагальнення та систематизація теоретичних положень, сутнісних характеристик та категоріальних особливостей понять «правова система України» та «європейська інтеграція»;
 • визначити конституційні, адміністративно-правові та політичні особливості механізмів впливу на ефективність європейської інтеграції;
 • дослідити, систематизувати та розвинути теоретичні положення щодо формування та розвитку конституційного, фінансового, господарського, цивільного, трудового та кримінального права в умовах процесу інтеграції до ЄС;
 • дослідити та класифікувати типи соціальних, правових та політичних ризиків, які можуть створити загрозу невиконання, взятих Україною зобовязань перед ЄС;
 • дослідити діяльність органів державної влади та недержавних інституцій та визначити теоретико-правові напрямки вдосконалення їх діяльності;
 • визначити основні тенденції та окреслити особливості і тенденції трансформації правових засад діяльності ЄС;
 • розробити комплекс науково-методичних та практичних рекомендацій щодо трансформації національної правової системи до стандартів громадянського суспільства.

Основні форми реалізації наукового напряму:

–  проведення наукових конференцій, методологічних семінарів;

–  публікації результатів наукових досліджень в авторитетних наукових виданнях;

–  створення проблемно-пошукових науково-дослідних груп з числа викладачів і студентів;

–  видання монографій, підручників, навчальних посібників, розробка нових курсів;

–   участь у міжнародних та вітчизняних наукових конференціях, семінарах, симпозіумах;

–  наукове співробітництво з провідними юридичними навчальними закладами, навчальними закладами системи НБУ, юридичними центрами, органами публічної влади та ін.;

–  залучення обдарованої студентської молоді до наукової роботи через наукові гуртки, конкурси наукових робіт, олімпіади тощо.

наукових публікацій у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection

 1. Potapenko L. Digitization of the Economy of Ukraine: Strategic Challenges and Implementation Technologies /Natalia Pantielieieva; Sergii Krynytsia; Yulia Zhezherun; Mykhailo Rebryk; Liudmyla Potapenko // 2018 IEEE 9th International Conference on Dependable Systems, Services and Technologies (DESSERT), 24-27 May, 2018, Page(s):508-515 (Scopus, DOI: 10.1109/DESSERT.2018.8409186) https://ieeexplore.ieee.org/document/8409186/?part=1
 2. Потапенко Л. В. Взаємопов’язане навчання продуктивних та рецептивних видів мовленнєвої діяльності в іншомовній підготовці студентів економічних спеціальностей / Л. В. Потапенко // Науково-практичний журнал «Одеський лінгвістичний вісник». – Одеса, 2017. – Випуск №9. – Т. 3 – 186 с. – С. 169-173 (Index Copernicus International)

Участь студентів у конкурсах наукових робіт, олімпіадах

Кожного року студенти беруть активну участь  у конкурсі  наукових робіт з права, Міжнародному мовно-літературному конкурсі учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка, Міжнародному конкурсі з української мови імені Петра Яцика, у Всеукраїнській студентській олімпіаді з права, англійської мови, де займають призові місця.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.