Кафедра права і соціально-гуманітарних дисциплін

Кафедра права і соціально-гуманітарних дисциплін

Кафедра права і соціально-гуманітарних дисциплін утворилася у 2016 році шляхом злиття двох кафедр – правознавства та соціально-гуманітарних дисциплін. Кафедра є випусковою кафедрою за спеціальністю 081 „Право“, а також забезпечує викладання юридичних та споріднених соціально-гуманітарних дисциплін для студентів усіх напрямів підготовки.

Основними принципами діяльності кафедри права і соціально-гуманітарних дисциплін є поєднання глибокої професійності науково-педагогічного складу та всебічного розвитку студентської молоді, постійного розширення наукового кругозору та забезпечення нерозривного зв’язку науково-освітньої діяльності з практичним навчанням.

Кафедра права і соціально-гуманітарних дисциплін тісно співпрацює зі спорідненими кафедрами вищих навчальних закладів. Наші студенти є постійними учасниками науково-практичних конференцій і форумів, духовно-культурних заходів, що проводяться Міністерством освіти і науки України, Університетом банківської справи, Львівським та Харківським інститутами Університету та іншими вищими навчальними закладами.

Науково-педагогічний склад кафедри права і соціально-гуманітарних дисциплін сформовано з висококваліфікованих та досвідчених викладачів.

Басанська  Наталія Володимирівна, завідувач кафедри 

Кандидат юридичних наук, доцент.

Закінчила з відзнакою Національний університет внутрішніх справ, за спеціальністю «Правознавство»

Нагороджена відзнакою МВС України «За відзнаку у службі» ІІ ступеня.

Стаж науково-педагогічної роботи понад 10 років.

Автор 46 наукових та навчально-методичних праць, серед яких: монографія, підручник з грифом «Затверджено МОН України»,  37 – наукового та 9 навчально-методичного характеру.

Сфера наукових інтересів — трудова міграція, міграційні процеси в Україні

Викладає дисципліни: «Цивільне та сімейне право», «Екологічне та земельне право», «Адміністративне судочинство», «Фінансове право», «Основи римського приватного права».

Артюшенко Андрій Олександрович, професор кафедри

Доктор педагогічних наук, професор

Стаж науково-педагогічної роботи – 20 років.

Є автором і співавтором понад 80 наукових праць, серед яких 3 монографії, 2 навчально-методичні посібники та один навчальний посібник з грифом МОН України (у співавторстві).

Сфера наукових інтересів – теорія і методика фізичного виховання.

Викладає дисципліну: Фізичне виховання.

 

Брайченко Сергій Миколайович, доцент кафедри

Кандидат юридичних наук

Закінчив Національну академію внутрішніх справ України; Національну академію державного управління при Президентові України.

Стаж науково-педагогічної діяльності – 4 роки.

Є автором понад 35-ти наукових та навчально-методичних публікацій.

Сфера наукових інтересів: адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.

Викладає навчальні дисципліни: «Господарське право», «Цивільний процес», «Аграрне право», «Фінансове право», «Виконавче провадження».

Гаркавий Сергій Федорович, доцент кафедри

Кандидат технічних наук, доцент

Закінчив Вищу інженерну пожежно-технічну школу МВС СРСР в 1987 р., факультет пожежної безпеки та ад’юнктуру при Черкаському інституті пожежної безпеки ім. Героїв Чорнобиля МНС України.

Нагороджений медалями «За відвагу на пожежі», «За бездоганну службу ІІІ ступеня» та відзнаками МВС СРСР, МВС УРСР і МНС України.

Стаж служби в органах МВС, МНС – 33 роки та 3 місяці.

Навчально-педагогічний стаж – 16 років.

Є автором понад 20 публікацій.

Сфера наукових інтересів – радіаційна екологія та пожежна безпека.

Викладає навчальні дисципліни: «Безпека життєдіяльності», «Цивільний захист», «Основи охорони праці».

Звірковська Вікторія Анатоліївна, доцент кафедри

Кандидат політичних наук, доцент

Закінчила історичний факультет Київського національного університету ім. Т. Г. Шевченка та аспірантуру при Черкаському національному університеті ім. Богдана Хмельницького за спеціальністю 23.00.02. «Політичні інститути і процеси»

Стаж науково-педагогічної роботи – понад 20 років.

Є автором і співавтором понад 30 публікацій, з них – 2 монографії та 1 підручник з грифом МОН України.

Сфера наукових інтересів – проблеми становлення і розвитку парламентаризму та політичної культури в Україні.

Викладає навчальні дисципліни: «Політологія», «Політична та правова культура», «Державне (конституційне) право зарубіжних країн».

Іванова Ірина Вікторівна, доцент кафедри

Кандидат педагогічних наук, доцент

Закінчила з відзнакою Черкаський державний педагогічний інститут

Стаж науково-педагогічної роботи – 21 років.

Є автором понад 50 наукових та навчально-методичних праць.

Сфера наукових інтересів: культурологічний підхід до навчання професійного іншомовного спілкування студентів вищих немовних навчальних закладів.

Викладає дисципліни: «Іноземна мова», «Ділова іноземна мова», «Професійна іноземна мова»

Майстренко Світлана Віталіївна, доцент кафедри

Кандидат філологічних наук, доцент

Закінчила з відзнакою Сімферопольський державний університет, філологічний факультет та аспірантуру.

Нагороджена відзнакою “Відмінник освіти України” (2004 р.), Почесною грамотою Національного банку України з нагрудним знаком «Родина Симиренків» (2008 р.).

Стаж науково-педагогічної роботи – 25 років.

Є автором і співавтором 52 публікацій, з них – 2 монографії, 29 наукових статей.

Сфера наукових інтересів – дискурсна проблематика та маніпулятивні технології у процесі комунікації, проблеми етико-правових аспектів економічної діяльності у релігійних текстах.

Здійснює підготовку студентів до участі у Всеукраїнській олімпіаді зі спеціальності “Українська мова (за професійним спілкуванням)”, Міжнародному конкурсі з української мови імені Тараса Шевченка, Міжнародному конкурсі з української мови імені П. Яцика.

Викладає дисципліни:  “Українська мова (за професійним спілкуванням)”, «Діловодство та документознавство», «Судова риторика».

Механікова Олена Олександрівна, доцент кафедри

Кандидат філологічних наук

Захистила дисертацію у спеціалізованій вченій раді Д 52.051.05 у Таврійському національному університеті ім. В. І. Вернадського з теми “Філософська проблематика і жанрова природа романів Сола Беллоу 1940-60-х років”, шифр спеціальності 10.01.04 – література зарубіжних країн,

Стаж науково-педагогічної роботи – 20 років.

Професійна діяльність на кафедрі з 2001 року.

Є автором та співавтором 13-ти наукових праць, в тому числі 1-ї монографії.

Сфера наукових інтересів: література зарубіжних країн, сучасна американська література, методика викладання іноземних мов.

Викладає основні дисципліни: Ділова іноземна мова та Професійна іноземна мова.

Мукомел Світлана Анатоліївна, доцент кафедри

Кандидат педагогічних наук, доктор філософії, доцент, член – кореспондент Української Академії Акмеології.

Нагороджена за вагомі трудові досягнення, високий професіоналізм у роботі, багаторічну самовіддану працю на педагогічній ниві Грамотою МНС України (2012 р.), відзнакою ректора „За заслуги”(2012 р.), почесними грамотами Департаменту освіти і науки Черкаської облдержадміністрації (2013 р.), дипломом академії «Переможець конкурсу «Кращий за професією» у номінації «Кращий доцент» за підсумками 2012/2013 навчального року, Грамотою ДСНС України (2015 р.),

Стаж науково-педагогічної роботи – 33 роки.

Є автором і співавтором 140 наукових публікацій, з них 120 наукового та 14 навчально-методичного характеру, 6 посібників, 3 з яких із грифом МОН України:

Основи психології: Навчальний посібник в 2 т., 2016.- с.373+648 з ілюстраціями;

Акмеологічні основи підготовки рятувальників: Навчальний посібник, 2015.- – 316с.;

Етнопсихологія: Навчальний посібник, 2016, ілюстр., 294 с.

Сфера наукових інтересів – Акмеологія, Аксіологія, Психология розвитку.

Викладає дисципліни: “Соціологія”, “Корпоративна соціальна відповідальність” та “Мотивація та конфліктологія”.

Метою фахової діяльності є формування у студентів системи знань, необхідної для адекватного світосприймання та уявлення про сучасну наукову картину світу, опанування наукового стилю мислення, усвідомлення способів діяльності і ціннісних орієнтацій.

Потапенко Людмила Віталіївна, доцент кафедри

Кандидат філологічних наук

Закінчила факультет романо-германської філології Черкаського державного педагогічного інституту та аспірантуру Бердянського державного педагогічного університету

Має другу вищу освіту за спеціальністю «менеджер-економіст».

Стаж науково-педагогічної роботи – 10 років.

Є автором понад тридцяти наукових та навчально-методичних праць.

Сфера наукових інтересів: порівняльне літературознавство та інноваційні технології викладання іноземної мови для студентів нелінгвістичних спеціальностей.

Викладає дисципліни: «Іноземна мова», «Ділова іноземна мова», «Професійна іноземна мова»

Потенко Людмила Олександрівна, доцент кафедри

Кандидат філологічних наук, доцент

Закінчила Київський національний університет імені Т.Г. Шевченка у 1995 році та аспірантуру Київського національного лінгвістичного університету у 2010 році.

Стаж науково-педагогічної роботи – 17 років.

Є автором понад 25 наукових та навчально-методичних праць.

Сфера наукових інтересів: стилістичний, структурно-семантичний аспект фразеологізмів, емотивність фразеологічних одиниць.

Викладає дисципліни: “Іноземна мова”, “Ділова іноземна мова”, “Професійна іноземна мова”.

Рибалка Олександр Валерійович, доцент кафедри

Кандидат юридичних наук; доцент

Закінчив Національну юридичну академію України ім. Ярослава Мудрого; Національну академію внутрішніх справ України;

Стаж науково-педагогічної діяльності – 11 років.

Є автором понад 30-ти наукових та навчально-методичних публікацій.

Сфера наукових інтересів: кримінальне право і процес; криміналістика;права людини.

Викладає навчальні дисципліни: «Кримінальне право», «Кримінальний процес», «Наукові основи боротьби зі злочинністю», «Права людини».

Чернявський Анатолій Леонідович, доцент кафедри

Кандидат юридичних наук, доцент

Закінчив юридичний факультет Української академії банківської справи Національного банку України (м. Суми).

Стаж науково-педагогічної діяльності – 11 років.

Є автором більше 35 наукових та навчально-методичних публікацій.

Сфера наукових інтересів: міжнародне право та міжнародні відносини, юридична антропологія.

Викладає навчальні дисципліни: «Теорія держави і права», «Правознавство», «Господарське право», «Фінансове право», «Адміністративне право».

Головатенко Ольга Миколаївна, старший викладач

Закінчила Черкаський державний педагогічний університет

Стаж науково-педагогічної роботи – 11 років,

Є автором і співавтором 5 публікацій.

Сфера наукових інтересів – теорія і методика викладання фізичного виховання у вищих навчальних закладах.

Викладає дисципліну: Фізичне виховання.

.

Зуєнко Микола Іванович, старший викладач

Закінчив Ставропольський державний інститут, факультет фізичного виховання

Стаж науково-педагогічної роботи – 14 років.

Є автором і співавтором 9 публікацій.

Сфера наукових інтересів – теорія і методика викладання футболу та туризму у вищих навчальних закладах.

Викладає дисципліну: Фізичне виховання.

 

Лєдок Володимир Петрович, старший викладач

У 1996 році закінчив Черкаський національний університет імені Б.Хмельницького за спеціальністю «Учитель фізичної культури та організатор спортивно-масової роботи».

Педагогічний стаж – 18 років. Має близько 20 наукових та методичних публікацій, серед яких навчальний посібник з грифом МОНУ.

Успішно працює як викладач-тренер, відповідає за підготовку волейбольних команд інституту.

Сфера наукових інтересів – теорія і методика викладання спортивних ігор.

Викладає дисципліну: Фізичне виховання.

Чабак Лариса Іванівна, старший викладач

Закінчила Київський державний педагогічний інститут іноземних мов в 1988 році.

Стаж науково-педагогічної роботи – 29 років.

Пройшла стажування в школах  США – 1993 рік.

Професійна діяльність на кафедрі з 1999 року.

Нагороджена Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України (2008 рік). У 2008 році визнана лауреатом конкурсу Кращий викладач Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ).

Є автором понад 20 методичних рекомендацій та одного навчального посібника з грифом МОН України.

Сфера наукових інтересів – особливості викладання іноземних мов у немовних вишах.

Викладає дисципліни: Професійна іноземна мова.

за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр:

„Юридична деонтологія“, „Історія держави і права України“, „Історія держави і права зарубіжних країн“, „Основи римського цивільного права“, „Теорія держави і права“, „Конституційне право України“, „Адміністративне право“, „Правознавство“, „Банківське право“, „Господарське право“, „Фінансове право“, „Організація судових правоохоронних органів“, „Українська мова (за професійним спрямуванням)“, „Діловодство“, „Логіка“, „Політологія“, „Охорона праці в галузі“, „Безпека життєдіяльності“, „Цивільний захист“, „Екологічна етика“, „Цивільне право“, „Кримінальне право“, „Трудове право“, „Права людини“, „Державне (конституційне) право зарубіжних країн“, “Соціологія”, «Психологія ділового успіху», “Іноземна мова”, “Німецька мова”, “Ділова іноземна мова”, «Професійна іноземна мова»,  “Філософія  економіки”, “Фізичне виховання”.

за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст:

“Інтелектуальна власність”

за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр:

“Соціальна відповідальність”, “Професійна іноземна мова”, “Психологія управління і конфліктологія”

Науково-педагогічними працівниками кафедри особлива увага приділяється підготовці навчальних посібників, монографій, навчально-методичних розробок.

Навчальні посібники з грифом МОН України:

 1. Кузнєцова І.М., Чабак Л.І. Форми міжнародних розрахунків: Навчальний посібник. – К.:УБС НБУ, 2008. – 118 с. ;
 2. Анісімов В.В. Історія України: Навчальний посібник. – Черкаси: ЧІБС УБС НБУ, 2009. – 491 с.
 3. Анісімов В.В. Історія України: словник-довідник: Навчальний посібник. – Черкаси: ЧІБС УБС НБУ, 2010. – 144 с.
 4. Максименко Н.В. Менеджмент організації : Підручник / За заг. ред.. д.ю.н., проф. В.П. Пєтков.  – К.: КНТ, 2011. – 488 с.

Монографії:

Гендерна рівність та особливості її впровадження в органах внутрішніх справ : монографія  / К.Б. Левченко, Н.В. Максименко. – Харків: Права людини, 2010. – 262 с.;

Навчально-методичні розробки:

 1. Добродумов П. О., Завгородня В. М., Чернявський А. Л. Правове регулювання місцевого самоврядування: вітчизняний та зарубіжний досвід: Навчально-методичний посібник. – Суми, Нота бене, 2007. – 68 с.
 2. Звірковська В. А., Бегей І. І., Самовчитель із політології: навчальний посібник / Київ: видавництво УБС НБУ, 2009. – 233 с.
 3. Правознавство : курс лекцій / [уклад.: І. В. Тимошенко, А. Л. Чернявський]. – Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2009. – 228 с.
 4. Правознавство: навч. посібн. / [Сухонос В. В., Лук’янець Д. М., Чернявський А. Л. та ін.]. – За ред. В. В. Сухоноса . – Суми : Університетська книга, 2005. – 909 с.
 5. Добродумов П. О., Завгородня В.М., Чернявський А. Л. Правове регулювання місцевого самоврядування: вітчизняний та зарубіжний досвід: Навчально-методичний посібник. – Суми, Нота бене, 2007. – 68 с.
 6. Майстренко С.В. Методичні матеріали для практичних робіт студентів з предмета “Українська мова (за професійним спрямуванням)” Ділова документація для студентів спеціальностей 6.030508 “Фінанси і кредит”, 6.030509 “Облік і аудит”.- Черкаси: ЧІБС УБС НБУ, 2014. – 92 с.
 7. Майстренко С.В. Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни “Українська мова (за професійним спрямуванням)” для студентів напряму підготовки 0501 “Економіка і підприємництво” за спеціальностями 6.030508 “Фінанси і кредит”, 6.030509 “Облік і аудит” – Черкаси: ЧІБС УБС НБУ, 2012. – 237 с.
 8. Майстренко С.В. Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни “Релігієзнавство” для студентів напряму підготовки 0501 “Економіка і підприємництво” за спеціальностями 6.030508 “Фінанси і кредит”, 6.030509 “Облік і аудит” – Черкаси: ЧІБС УБС НБУ, 2011. – 97 с.
 9. Правознавство: навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / [уклад.: І. В. Тимошенко, А. Л. Чернявський]. – Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2009. – 105 с.

Кафедра права і соціально-гуманітарних дисциплін  проводить наукові дослідження з актуальних проблем соціально-гуманітарних та правових наук.

У 2014 р. кафедрою започатковано дослідження за науковим напрямом “Актуальні проблеми розбудови правової держави і формування громадянського суспільства в Україні”.

Нині в Україні зберігає свою актуальність та значущість проблема наукового осмислення як фундаментальних положень та ідей, що лежать в основі самої моделі правової держави та громадянського суспільства, так і процесів їх формування і розвитку в тих чи інших конкретних політичних, культурно-національних, економічних, історичних та соціальних умовах. Особливої ваги ця проблема набуває в період входження України у світову та європейську спільноту, обов’язковими умовами якого є економічна, політична, правова, соціальна та культурна інтеграція. Актуальність запропонованої проблематики також має особливе значення  у період реалізації програми “Стратегія реформ 2020”, проголошеної Президентом України.

Головна мета полягає у дослідженні та розробці актуальних проблем розбудови правової держави та формування громадянського суспільства в Україні, одержанні науково-прикладних результатів, забезпеченні використання наукових розробок в процесі підготовки висококваліфікованих фахівців.

Основні напрями досліджень:

 1. Теоретичні та практичні питання правового регулювання банківської діяльності в Україні.
 2. Парламентаризм і становлення громадянського суспільства в Україні.
 3. Правове регулювання участі України у міжнародних інтеграційних об’єднаннях.
 4. Проблеми забезпечення національної безпеки України в сучасних суспільно-політичних та соціально-економічних умовах.
 5. Екологічне страхування як інструмент стійкого розвитку суспільства.
 6. Проблеми етико-правових аспектів економічної діяльності у релігійних текстах.
 7. Мовна політика в Україні як складова протидії зовнішнім інформаційним загрозам, як об’єднавчий чинник національного відродження.
 8. Ораторська діяльність як мистецтво переконання в умовах активізації політичного життя.

Основні форми реалізації наукового напряму:

 • проведення наукових конференцій, методологічних семінарів;
 • публікації результатів наукових досліджень в авторитетних наукових виданнях;
 • створення проблемно-пошукових науково-дослідних груп з числа викладачів і студентів;
 • видання монографій, підручників, навчальних посібників, розробка нових курсів;
 • участь у міжнародних та вітчизняних наукових конференціях, семінарах, симпозіумах;
 • наукове співробітництво з провідними юридичними навчальними закладами, навчальними закладами системи НБУ, юридичними центрами, органами публічної влади та ін.;
 • залучення обдарованої студентської молоді до наукової роботи через наукові гуртки, конкурси наукових робіт, олімпіади тощо.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.