Кафедра фінансів та обліку

Пантєлєєва Наталія Миколаївна, завідувач кафедри

Доктор економічних наук, доцент

Стаж науково-педагогічної роботи – понад 30 років, має досвід розробки та впровадження інформаційних систем, у педагогічну роботу постійно впроваджуються інноваційні технології та індивідуальний підхід задля створення умов щодо розвитку здібностей здобувачів вищої освіти.

Нагороджена Нагрудним знаком МОН України «Відмі́нник осві́ти» (2018), Подякою Національного банку України (2015 р.), грамотою Університету банківської справи НБУ (2010 р.), Почесною грамотою МОН України (2008 р.).

Сфера наукових інтересів – фінансові інновації, цифрова економіка, цифрові технології у фінансах, фінансова безпека в умовах цифрової економіки, цифрова трансформація фінансових ринків Є автором і співавтором 257 наукових і навчально-методичних публікацій, у тому числі, 15 монографій, 3 патентів на винахід, 8 статей (Scopus, Web of Science).

Є заступником головного редактора міжнародного науково-практичного журналу «Фінансовий простір», який включено до категорії «Б» фахових видань України (Наказ МОН України від 02.07.2020 р. №886), Index Copernicus, https://fp.cibs.ubs.edu.ua.

Безпосередній ініціатор та організатор Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з фінансової безпеки (заступник голови журі у 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 н.р.) і 2-х щорічних науково-практичних конференцій міжнародного і всеукраїнського рівня, які проводяться на базі Черкаського інституту протягом останніх 15 років.

Голова журі Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Фінансова безпека» серед здобувачів закладів вищої освіти в 2018-2019, 2019-2020 н.р.
Викладає дисципліни: «FINTECH і трансформації у сфері фінансових послуг»

Ідентифікатори науковця:
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-6457-6912)
Scopus Author ID 57203140234
Web of Science ResearcherID – V-5142-2019

Google Scholar

Список публікацій

Криниця Сергій Олександрович, доцент кафедриkf_krynytsia

Кандидат економічних наук, доцент

Стаж науково-педагогічної роботи – 16 років, має досвід роботи в органах державної виконавчої влади.

Є автором і співавтором більше 80 наукових праць, зокрема, посібників з грифом МОНУ, 8 монографій

Сфера наукових інтересів – корпоративні фінанси, бюджетний менеджмент на регіональному рівні, фінансовий менеджмент, цифровізація економіки.

Є керівником з підготовки науково-пошукових студентських робіт, які були відзначені дипломами І, ІІ та ІІІ ступеня на всеукраїнських та міжнародних конкурсах студентських наукових робіт за напрямом «Фінанси і кредит».

Нагороджений Почесною грамотою МОНУ, пам’ятною монетою «Стельмах».

Викладає дисципліни: «Фінанси підприємств», «Фінансовий менеджмент (рівень В – Антикризове управління)», «Цифрова економіка (рівень В – Технологічний базис цифрової економіки)», «Цифровізація державних фінансів та державного управління».

Google Scholar

ORCID ID: 0000-0002-5569-4682

Scopus Author ID: 57203150237

Третяк Наталя Миколаївна, доцент кафедри

kf_tretiak

Кандидат економічних наук, доцент

Стаж роботи 24 роки

Є автором 79 наукових праць, з них 4 монографії, 1 начальний посібник

Сфера наукових інтересів: фінансове забезпечення інвестиційно-інноваційного розвитку підприємства, цифрові технології в інвестиційному процесі підприємства.

Є керівником з підготовки науково-дослідних студентських робіт, які були відзначені дипломами І та ІІІ ступеня на всеукраїнських та міжнародних конкурсах студентських наукових робіт за напрямом «Інвестування». Здійснює підготовку студентів до участі у Всеукраїнських олімпіадах з дисциплін «Інвестування» та «Фінансовий менеджмент», які у 2019 році посіли ІІ та ІІІ місце.

У своєму доробку має 11 нагород. Грамоти Міністерства освіти та науки (2011 р та 2019 р) , грамоти ДВНЗ «Університет банківської справи» ( 2016 р та 2019 р), грамота Департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради (2018 р).

Викладає дисципліни: Фінансовий менеджмент, Інвестування, Фінансовий аналіз.

Google Scholar

ORCID ID: 0000- 0002-9457-2645

Харченко Анатолій Миколайович, доцент кафедри

kf_kharchenko

Кандидат економічних наук, доцент

Стаж науково-педагогічної роботи – 12 років.

Є автором та співавтором понад 84 праць, в тому числі 2-х монографій, навчального посібника з Грифом МОНУ та статей у журналах, що індексуються у базі Web of Science.

Сфера наукових інтересів – кредитування бізнесу банківськими установами, інвестиційні процеси в економіці України.

Учасник: 1) програми розгорнутої Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) «Трансформація фінансового сектору», Національного банку України та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб з поширення фінансової грамотності серед населення; 2) проекту «Вивчай та розрізняй: інфо-медійна грамотність», який виконується Радою міжнародних наукових досліджень та обмінів (IREX) за підтримки посольств США та Великої Британії, у партнерстві з Міністерством освіти і науки України та Академією Української преси.

Викладає дисципліни: «Фінанси», УБС студія «Управління особистим
бюджетом», «Фінанси, гроші та кредит», «Страхування», «Аналіз інвестиційних проектів», «Управління проектами», «Навчальна практика».
Займається питаннями організації виробничої та переддипломної практики на кафедрі.

Задіяний у підвищенні кваліфікації вчителів ЗЗСО Черкаської області з фінансової грамотності.

Google Scholar

ORCID ID: 0000-0002-5832-7714

Запорожець Світлана Володимирівна, доцент кафедри

Кандидат економічних наук, доцент

Стаж педагогічної діяльності – 20 років

Є автором і співавтором понад 70 наукових праць, опублікованих у фахових та інших виданнях, зокрема, співавтор 2 монографій та навчального посібника.

Сфера наукових інтересів: інноваційні напрями розвитку банківської діяльності, інвестиційне кредитування, стратегії цифрового бізнесу.

Нагороджена: Почесною грамотою від Головного управління освіти і науки та Черкаської обласної державної адміністрації (2008 р.), Подякою від Незалежної асоціації банків України (2017 р.), Подякою Міністерства освіти і науки України (2018 р.).

Навчальні курси, що викладаються для підготовки студентів освітнього ступеня бакалавра: «Банківська система (Рівень В – Банківські операції)», «Банківська система (Рівень Д – Інновації в банківській діяльності)», «Інвестування (Рівень В – Інвестиційне кредитування)»; для підготовки студентів освітнього ступеня магістра: «Стратегії цифрового бізнесу та технології електронної комерції».

Google Scholar

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-6947-0826

Чепелюк Ганна Миколаївна, доцент кафедри

kbs_bilokin

Кандидат економічних наук, доцент

Стаж роботи – 25 років

Є автором і співавтором 45 наукових праць, в т.ч. 5 монографій

Сфера наукових інтересів: банківський аудит, банківське інвестиційне кредитування, банківський менеджмент, банківське регулювання та нагляд, фінансова безпека.

Нагороди: Почесна грамота МОН, Подяка від Незалежної асоціації банків України, Почесна відзнака Асоціації українських банків, подяки та грамоти УБС.

Дисципліни що викладає: Банківський нагляд та аудит, Банківське регулювання та аудит.

Google Scholar

ORCID DOI: 10.32702/2307-2105-2019.5.54

Жежерун Юлія Володимирівна, доцент кафедри

kbs_dmytryk

Кандидат економічних наук, доцент

Стаж науково-педагогічної діяльності – 10 років, має практичний досвід роботи в банківський сфері.

Автор і співавтор понад 75 наукових праць в фахових та зарубіжних виданнях, у т.ч. 8 монографій, 6 статей в Scopus, Web of Science.

Сфера наукових інтересів: цифрові технології в банківській діяльності, антикризове управління в банку, банківське кредитування.

Здійснює підготовку студентів до участі у Всеукраїнських олімпіаді та конкурсі студентських наукових робіт з навчальної дисципліни «Банківська справа».

Навчальні курси, що викладаються: «УБС студія Банківська система (рівень А)», «Інформаційні технології (рівень С – Цифрова економіка)», «Банківський менеджмент», «FinTech і трансформації у сфері фінансових послуг», Банківська діяльність (рівень В -Тренінговий курс «Банківські технології»).

Google Scholar

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-8200-730X

Scopus Author ID: 57203142733

Хуторна Мирослава Емілівна, професор кафедри

Доктор економічний наук, доцент

Стаж науково-педагогічної роботи – 19 років.

Є автором і співавтором більше 80-ти наукових праць, у тому числі, 6 монографій.

Сфера наукових інтересів – фінансова стабільність кредитних установ, превентивна діагностика ознак кризового стану кредитних установ, інституційне середовище грошово-кредитного посередництва

Викладає дисципліни «Фінанси, гроші та кредит (Рівень В – Управління фінансовою стабільністю)», «Професійний бізнес-кейс».

Google Scholar

ОRCID ID: 0000-0003-0761-3021

Researcher ID: E-4780-2019

Шинкаренко Ольга Миколаївна, доцент кафедри

koa_shynkarenkoКандидат економічних наук, доцент.

Має досвід практичної роботи в сфері бухгалтерського обліку, організації наукової роботи кафедри.

Є автором і співавтором понад 60 науково-методичних праць, у т.ч. навчальних посібників з грифом МОН України.

Основні публікації:

 1. Шинкаренко О.М. Методичні засади аналізу балансу банку // Вісник Університету банківської справи Національного банку України. Збірник наукових праць. – 2013. – № 3 (18). – С. 245-251
 2. Шинкаренко О.М., Костенецький Є.В. Методичне забезпечення аналізу конкурентоспроможності регіонів // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету: Економічні науки, вип. 25 – Кіровоград: КНТУ, 2014. – 472 с. – С. 335-340.
 3. Шинкаренко О.М. Підвищення соціально-економічної ефективності розвитку регіону: монографія / авт. кол.; за ред. д-ра екон. наук, проф. Р.Ф. Пустовійта. – К.: УБС НБУ, 2015. – 442 с. – С. 381-398.
 4. Шинкаренко О.М. Особливості здійснення товарообмінних операцій в сучасних економічних умовах / Н.М. Бразілій, О.М. Шинкаренко // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки, вип. 27. – Кіровоград: КНТУ, 2015. – 364 с. – С. 212-218.
 5. Шинкаренко О.М. Методичні аспекти аналізу фінансових результатів страхових компаній / О.М. Шинкаренко, Н.М. Бразілій,  // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки, вип. 28. – Кіровоград: КНТУ, 2015
 6. Шинкаренко О.М. Особливості діяльності кредитних спілок та їх місце у фінансово-кредитній системі / О.М. Шинкаренко, О.С. Шведенко // Електронне Наукове Фахове Видання Міжнародний науково-практичний журнал “Фінансовий простір” • №2 (18) • 2015

Гончаренко Олена Олексіївна, доцент кафедри

koa_goncharenko

Кандидат економічних наук, доцент

Стаж науково-педагогічної роботи – 15 років.

Є автором і співавтором більше 43 науково-методичних праць, зокрема 2 монографій та 2 навчально-методичних посібника з грифом МОН України

Під керівництвом Гончаренко О.О. підготовлено студентські наукові роботи, які визнавались найкращими та відзначені дипломами І ступеня на Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт за напрямом “Бухгалтерський облік і аудит”.

Основні публікації:

 1. Гончаренко О.О., Саюн А.О. Нормування виробничих запасів, як основа управління підприємством // Науковий журнал «Вісник СУЕМ» № 2. 2009. – с. 319-325.
 2. Гончаренко О.О., Ярмош О.А. Методологічні аспекти обліку фінансових результатів кредитних спілок // Науково-теоретичний журнал Хмельницького економічного університету «Наука й економіка». – Випуск 3 (15) Т. 1, 2009. – С. 153-158.
 3. Гончаренко О.О., Лютова Г.М. Власний капітал кредитних спілок: особливості його формування, використання та обліку // Науково-теоретичний журнал Хмельницького економічного університету «Наука й економіка». – Випуск 3 (15) Т. 1, 2009. – С. 9-22.
 4. Гончаренко О.О. Трансформація облікових систем і звітності країн – колишніх учасниць СРСР. // Міжнародний науково-практичний журнал «Фінансовий простір» – 2011. – № 4 (8) – C. 84-92 – Режим доступу: http: // fp.cibs.ck.ua
 5. Гончаренко О.О., Дземішкевич І.О. Особливості формування звітності кредитних спілок // Міжнародний науково-практичний журнал «Фінансовий простір» – 2011. – № 3 (7) – C. 77-89 – Режим доступу: http: // fp.cibs.ck.ua
 6. Гончаренко О.О., Гоголь Т.А. Особливості обліку та формування звітності страхових компаній // Вісник Чернігівського державного технологічного університету: Зб. – Чернігів: ЧДТУ, 2011. – №1 (48). – С. 411-425
 7. Гончаренко О.О., Нагайчук Н.Г.Фінанси страхових компаній: навч. посібник / Н.Г. Нагайчук, О.О. Гончаренко. – К.: УБС НБУ, 2010. – 527 с.
 8. Гончаренко О.О., Лук’янець О.В. Оцінка якості фінансової звітності // Вісник Університету банківської справи Національного банку України. Збірник наукових праць. – 2013. – № 3 (18). – С. 266-271
 9. Гончаренко О.О., Дземішкевич І.О. Фінансові звіти кредитних спілок та особливості їх аналізу / О.О. Гончаренко, І.О. Дземішкевич // Фінансовий простір: Міжнародний науково-практичний журнал / ЧІБС УБС НБУ (м. Київ). – Черкаси. – 2014. – №1 (13). – Режим доступу: http: // fp.cibs.ck.ua.
 10. Гончаренко О.О., Саюн А.О., Рогова Н.В., Давидюк Т.В. Управлінський облік: навч. посібник / О.О. Гончаренко, Т.В. Давидюк, А.О.Саюн, Н.В. Рогова К.: УБС НБУ, 2014. – 432 с.
 11. Гончаренко О.О., Лук’янець О.В. Доступність, формалізація та змістовність фінансової звітності страховиків // Науково-практичний журнал «Вісник Української академії банківської справи». 2015. – № 1 (38). – С. 124-132.
 12. Goncharenko Elena, Lukianets Elena. The quality of Financial statements of insures in Ukraine «Competitivitatea și inovarea în economia cunoașterii», conferință științifică internațională (2015; Chișinău). Сonferință științifică internațională «Competitivitatea și inovarea în economia cunoașterii»: Culegere de articole selective, 25-26 sept., 2015 / comitetul red.: Belostecinic Grigore [et. al.]. – [Chișinău]: ASEM, 2015. – P. 226-231. ISBN 978-9975-75-714-0. Vol. 3. – 2015 – [Режим доступу]. – http://www.ase.md/files/publicatii/electronice/25092015_3.pdf
 13. RENKAS, Jurij; GONCHARENKO, Olena; LUKIANETS, Olena. Quality of financial reporting: approaches to measuring. International Journal of Accounting and Economics Studies, [S.l.], v. 4, n. 1, p. 1-5, dec. 2015. ISSN 2309-4508. Available at: <http://www.sciencepubco.com/index.php/IJAES/article/view/5509>. Date accessed: 10 Dec. 2015. doi:http://dx.doi.org/10.14419/ijaes.v4i1.5509

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.