Історія бібліотеки

Найбільший скарб – бібліотека…

«Бібліотека – це той храм, де завжди народжується і зберігається духовність.

Пам’ятаймо, що у давнину бібліотеку називали «дім життя», «притулок мудрості», «аптека для душі»

В. Сухомлинський

2018 рік також є ювілейним для бібліотеки Черкаського інституту ДВНЗ «Університет банківської справи». Датою її створення вважається 16 липня 1968 р. Саме у цей день до бібліотечного фонду надійшли перші 18 книг, а вже на початку першого навчального року їх  налічувалось 1087 примірників. Літератури зі спеціальних дисциплін було лише 10 %.

Історія бібліотеки насичена багатьма подіями, котрі свідчать про її швидке становлення як одного з провідних структурних підрозділів навчального закладу.

Шіалі Ранганатан, відомий індійський бібліотекознавець, стверджує: «Спочатку потрібно знайти хорошого бібліотекаря і тільки потім відкривати бібліотеку». В цьому Черкаському інституту поталанило. Першим бібліотекарем була Кутова Лідія Спиридонівна, яка працювала протягом 1968-1971 рр. Викладач української мови і літератури за освітою, Лідія Спиридонівна 20 років присвятила бібліотечній справі – до 1987 р., до виходу на пенсію.

Ті перші роки, коли фінансово-економічний технікум розташовувався на вул. Привокзальній, 6 (на території теперішній обласної типографії) в одноповерховому дерев’яному будинку з пічним опаленням, були найскладнішими. Бібліотека займала невеличку кімнату – 17 кв.м. Книги розташовувались на саморобних полицях. Бракувало літератури, на групу виділялось 4-5 підручників. Тим часом активно будувався новий навчальний корпус по вул. Енгельса. Говорячи про ті часи, Лідія Спиридонівна добрим словом згадує першого директора Свища І.П., який, одягнувши робочий одяг, працював на будівництві. Працювали і студенти, і викладачі. Роботи були важкі, але ніхто не жалівся. Всі були одержимі бажанням прискорити нове життя. Навчальний рік 1971-1972 був знаменним тим, що з нового 1972 року заняття розпочалися вже в новобудові.

Першим завідувачем бібліотеки була Закревська Ганна Свиридівна (1971- 1988). Ганна Свиридівна багато зусиль докладала для облаштування бібліотеки технікуму, придбання бібліотечних меблів – стелажів, столів, кафедр, каталожних ящиків, адже в ті часи будь-які меблі були дефіцитом. Організовувались  суспільно-політичні читання, лекторії, проводились тематичні вечори, зустрічі з героями Великої Вітчизняної війни. Випускали стінгазету «Голос читача». Тоді бібліотекарі, як і викладачі, чергували у студентському гуртожитку, їздили зі студентами у колгоспи сіл Жаботин, Мошни, Адамівка на збір помідорів, яблук.

Закревська Г.С. займалася активною громадською роботою, була членом лекторської спілки «Знання», читала лекції на різні теми в трудових колективах міста і в технікумі. Закінчивши курси, працювала позаштатним екскурсоводом Черкаського бюро екскурсій. Часто проводила екскурсії по області і Києву для гостей технікуму. Очолювала обласне методичне об’єднання бібліотечних працівників середніх спеціальних навчальних закладів Черкаської області. Мала Подяки, Почесні грамоти за відмінну, успішну бібліотечну та громадську роботу.

Берегова Інга Григорівна очолювала бібліотеку у 1988-1995рр. Її професійні знання, активна життєва позиція дозволили їй підняти бібліотеку на новий рівень. Роки її роботи співпали з становленням незалежності України і головною її турботою стало поповнення книжкового фонду літературою українською мовою, адже більше 90% книг у фонді було російською мовою. Комплектування бібліотечного фонду українськими книгами, періодичними видання, змістовні культурно-просвітницькі заходи – все спрямовувалось для досягнення основної мети – забезпечити навчальний процес, сприяти виховній роботі зі студентами незалежної України. Запроваджувались і розвивались інформаційно-бібліографічні технології, удосконалювались форми і методи роботи. Особлива увага була приділена формуванню довідково-бібліографічного апарату бібліотеки, велика робота проведена з упорядкування та складання каталогів і картотек.

Соколова Ольга Вікторівна у 1995-1997рр. завідувала бібліотекою короткий час, але саме на її долю випало впроваджувати одну з перших в регіоні комп’ютерну бібліотечно-інформаційну програму, створювати електронний каталог книг і електронну картотеку статей періодичних видань. Зараз Ольга Вікторівна працює у читальному залі навчальних та наукових видань. Грамотний спеціаліст, людина, яка любить свою роботу, захоплюється читанням, щедро ділиться зі студентами своїми знаннями і враженнями. Вона впевнена: майбутній спеціаліст повинен бути інтелігентної людиною з гарними манерами, всебічно обізнаною,  а для цього потрібно багато читати, знати сучасну літератури, цікавитися  психологією бізнесу, етикою поведінки, культурою взаємовідносин. Деякий час вела гурток психологічних мініатюр «Пізнай себе» для зацікавлених студентів. О.В. Соколова незамінний провідник і наставник студентів у світі читання.

 З 1997 р. по 2015 рік завідувала бібліотекою Саміляк Надія Олександрівна, яка багато сил, енергії і душі віддала розвитку бібліотеки, ініціювала нові перспективні ідеї і бібліотечні інновації. Ділова сумлінність Н.О. Саміляк, її творча активність і доброзичливість викликали у колективу інституту довіру – з 2005 р. по 2015 р. вона очолювала профспілкову організацію інституту. Всі свої організаторські здібності Н.О. Саміляк спрямовувала на об’єднання колективу навколо профспілки. 90% членів колективу стали членами профспілки. Екскурсії, вечори відпочинку, відвідування басейну, участь у спартакіаді, оздоровлення співробітників та їх дітей, матеріальна підтримка у скрутний час, вітання ювілярів, турбота про пенсіонерів і ветеранів, квартирний облік – це профспілкова робота.

Десятки тисяч книжок в різні роки пройшли через дбайливі руки бібліотекарів, які самовіддано працювали в Черкаському інституті, створювали і підтримували імідж своєї книгозбірні серед бібліотек навчальних закладів міста, зокрема Кравченко В.А., Конограй Є.І., Засядєвова Т.С., Карпенко Л.П., Саєнко Л.С., а нині – Соколова О.В., Новикова М.В., Урецька Л.Є., Якубова Л.С.

Впевнено можна стверджувати, що в колективі бібліотеки Черкаського інституту ніколи не було байдужих. Саме до кожної з них можна звернутись строками світлого вірша бібліотечного працівника Надії Петренко:

  …Немов надійний лоцман в морі книг,

Бібліотекар взяв штурвал у руки.

Розкуто мчить моїх фантазій бриг

Крізь холоди занепаду й розлуки.

 До дива знань і мрій, о друзі, йдіть!

Високий дух летітиме далеко…

Аби сказати: «Зупинися, мить!»

Кажу лише: «Живи, бібліотеко!»

Бібліотека незмінно робила і робить головне – залучає майбутніх фахівців до знань, вчить їх мислити, читати, мріяти, спілкуватись, сприяє формуванню висококваліфікованої, високоосвіченої, інтелектуально і морально розвиненої людини – людини XXI століття.

Стрімкий  прогрес  у галузі технологій передачі інформації через комп’ютерні мережі  зумовлює  той  факт,  що  основним  напрямом  розвитку бібліотечно-інформаційного  сервісу  стає “електронна форма”  обслуговування  користувачів.

Сьогодні наукова бібліотека Черкаського інституту – це провідний науково-інформаційний і просвітницький центр вузу, яка спрямовує свою діяльність на ефективне інформаційне забезпечення, освітнього і виховного процесів, науково-дослідної роботи інституту. Цьому сприяє її структура (абонемент, книжковий читальний зал та читальний зал електронних та періодичних видань), матеріально-технічне забезпечення та сформований за багато років бібліотечний фонд.

Бібліотечний фонд є гордістю інституту, має тенденцію до якісного та кількісного зростання, налічує біля 70 тис. документів. Активно формується і використовується фонд електронних видань, в якому 575 номерів електронних журналів (23 назви), 610 підручників, 670 аудіоматеріалів. Фонд періодичних видань – більш 10 тис. примірників журналів і підшивок газет.

Комп’ютеризація та доступ до Інтернет відкрили для бібліотеки нові можливості. В бібліотеці з 1995 р. впроваджено одну з перших в регіоні комп’ютерну бібліотечно-інформаційну програму. Зараз діє програма Ірбіс 64. Автоматизовано внутрішні бібліотечні процеси, впроваджено електронний каталог, електронний читацький квиток та електронну видачу літератури, діє WI-FI зона. На сьогодні електронний каталог наукової бібліотеки нараховує понад 80 тис. записів та є основним джерелом пошуку необхідної навчально-методичної та наукової інформації як з бібліографічними описами видань. Читачам бібліотеки надається доступ до власних інформаційних ресурсів за допомогою електронного каталогу та електронної картотеки статей, електронні інформаційно-бібліографічні матеріали (рекомендаційні списки і покажчики, дайджести, презентації).

Бібліотека є не тільки інформаційним, а й просвітницьким центром, формуючи світогляд студентів, їх художній смак, культуру, задовольняючи різнобічні інтереси. Традиційним стало проведення тематичних виставок, бібліографічних оглядів новин художньої та бізнес-літератури, презентацій книг за участю авторів, годин літературної, історичної та краєзнавчої інформації, літературно-мистецьких вечорів у гуртожитках, віртуальних виставок на сайті інституту та YouTube.

Бібліотека Черкаського інституту перебуває в процесі постійного розвитку: нарощування інформаційного потенціалу, створення та освоєння нових видів інформаційних продуктів.  Автоматизація  бібліотечних процесів привносить  у  роботу  бібліотеки  нові можливості  і  водночас  усуває  значну  кількість  рутинних операцій, одночасно підвищуючи ефективність роботи. Це вимога та необхідність сьогодення. Але ніщо не може замінити живої енергії, яка йде від книги, коли тримаєш її в руках, відкриваєш і відчуваєш народження єднання душі і книги, наповнення  красою і гармонією.

Літопис бібліотеки Черкаського інституту триває…

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.