Фінансово-кредитний факультет

Фінансово-кредитний факультет

 

Кафедра банківської справи
Кафедра банківської справи здійснює підготовку фахівців згідно ліцензованих спеціальностей з 2001 року студентів за освітньо-кваліфікаційним рівнем “молодший спеціаліст”, “бакалавр” та “спеціаліст” за спеціальністю “Банківська справа”. У процесі свого розвитку, розпочинаючи з 2005 року – за напрямком підготовки “Фінанси і кредит” освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” спеціалізації “Банківські технології та процеси”
Детальніше...
Кафедра фінансів і кредиту
Кафедра фінансів і кредиту є випусковою і здійснює підготовку студентів освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавр та магістр. Підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр включає цикли гуманітарної, природничо-наукової, загальноекономічної підготовки і цикл професійної підготовки, який передбачає поглиблене вивчення діяльності у сфері фінансів, страхування, оподаткування тощо. Крім того, набуває особливої ваги професійно-практична підготовка бакалаврів відповідно до їх професійного спрямування
Детальніше...
Кафедра вищої математики та інформаційних технологій
Кафедра вищої математики та інформаційних технологій забезпечує ґрунтовні знання дисциплін, які по праву вважають базовими при набутті економічної освіти. Важко уявити собі сучасного молодого спеціаліста, який би не був знайомий з основами математичного апарату сучасних економічних теорій, не уявляв би собі аспектів теорії ймовірностей, не володів би методами статистичних досліджень та аналізу економетричних вимірювань, не мав би навиків роботи з комп’ютером, не міг би ефективно використовувати новітні інформаційні технології на базі обчислювальної та комунікаційної техніки
Детальніше...

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.