Факультет економіки та права

Факультет економіки та права

 

Кафедра обліку і аудиту
Кафедра проводить підготовку фахівців за такими освітньо-кваліфікаційними рівнями: бакалавр – базова вища освіта, яка дозволяє займати первинні посади спеціаліста з напрямку „Економіка та підприємництво“ (бухгалтер, економіст, ревізор, податковий інспектор); магістр – повна вища освіта, яка дозволяє займати посади професіонала з напряму „Економіка та підприємництво“ (додатково до вище названих посад – викладач середнього навчального закладу, асистент, викладач вищого навчального закладу, науковий співробітник в галузі економіки, бухгалтерського обліку, аудиту)
Детальніше...
Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін
Кафедра фінансів і кредиту є випусковою і здійснює підготовку студентів освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавр та магістр. Підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр включає цикли гуманітарної, природничо-наукової, загальноекономічної підготовки і цикл професійної підготовки, який передбачає поглиблене вивчення діяльності у сфері фінансів, страхування, оподаткування тощо. Крім того, набуває особливої ваги професійно-практична підготовка бакалаврів відповідно до їх професійного спрямування
Детальніше...
Кафедра правознавства
Основними принципами діяльності кафедри правознавства є поєднання глибокої професійності науково-педагогічного складу та всебічного розвитку студентської молоді, постійного розширення наукового кругозору та забезпечення нерозривного зв’язку науково-освітньої діяльності з практичним навчанням
Детальніше...
Кафедра економіки та управління
Кафедра економіки та управління є випускаючою кафедрою за спеціальністю 8.18010016 „Бізнес-адміністрування“(МБА), що зорієнтована на підготовку вищих керівників та керівників функціональних відділів компаній, фірм, організацій, установ; власників та співвласників приватних фірм і підприємств
Детальніше...

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.