Вакансії

Вакансії

1. Начальник експлуатаційно-технічного відділу

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта (спеціаліст, магістр), володіння знаннями з експлуатації будівель, споруд, інженерних мереж, засобів зв’язку, організації матеріально-технічного забезпечення тощо.

Має стаж роботи на посаді, прямо пов’язаній з господарською діяльністю або на інших інженерно-технічних посадах не менше 3 років.

Завдання і обов’язки:

 • керує роботою відділу, розподіляє обов’язки між працівниками, очолює, організовує та контролює їхню роботу; здійснює загальну координацію господарського, матеріально-технічного, автотранспортного обслуговування, забезпечує належні умови праці, техніки безпеки та охорони об’єктів інституту;
 • контролює стан господарського обслуговування будівель та приміщень згідно з правилами та нормами виробничої санітарії і пожежної безпеки та бере участь у розробленні планів поточних та капітальних ремонтів основних фондів (будівель, систем опалення і водопостачання каналізації, повітропроводів та інших споруд), організовує проведення ремонту приміщень, автомобілів та здійснює контроль за якістю виконання ремонтних робіт;
 • організовує та контролює облік товарно-матеріальних цінностей, споживання енергоносіїв, паливно-мастильних матеріалів, води, вживає заходи щодо їх економного використання, а також контролює достовірність списання матеріальних цінностей;
 • готує проекти наказів, розпоряджень, що стосуються господарської діяльності інституту;
 • здійснює підготовку, реєстрацію господарських договорів та контролює дотримання термінів їх виконання; подає до відділу бухгалтерського обліку та економічної роботи фінансові документи для здійснення оплати за цими договорами;
 • здійснює контроль за своєчасністю та повнотою внесення інформації щодо запланованих та здійснених закупівель до системи автоматизації;
 • забезпечує виконання протипожежних заходів і утримання в справному стані пожежного інвентарю, заходів щодо економного використання електроенергії, води і теплоенергії;
 • здійснює контроль за стоянкою та використанням автомобільного транспорту; контролює проходження водіями обов’язкових медичних оглядів;

2. Провідний інженер з охорони праці

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера з охорони праці I категорії — не менше 2 років.

Завдання та обов’язки:

 • здійснює контроль за створенням безпечних та здорових умов праці в інституті, проведенням заходів у цій галузі, додержанням чинного законодавства, правил, стандартів, норм, положень, інструкцій з охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту і охорони навколишнього середовища, за наданням робітникам установлених пільг і компенсацій за умовами праці;
 • організує вивчення умов праці на робочих місцях, роботу з проведення паспортизації санітарно-технічного стану аудиторій (комп’ютерних класів), перевірки технічного стану устаткування, запобіжних і захисних пристроїв, здійснює контроль за ефективністю роботи вентиляційних систем, мереж водо-, електро-, теплопостачання та водовідведення, станом пожежної сигналізації та протипожежного захисту;
 • бере участь у розслідуванні та аналізі причин виробничого травматизму, складає відповідні документи;
 • готує документи щодо проходження медичних оглядів працівниками інституту;
 • проводить вступні інструктажі з охорони праці з усіма, хто приймається на роботу, приїздить у відрядження, учнями і студентами, які прибули на проходження виробничого навчання або практику;
 • складає звітність з охорони праці за встановленими формами і у відповідні терміни.

Контактний телефон: (0472) 64-86-76

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.