Економічний факультет

Структура економічного факультету

Кафедра фінансів та банківської справи
Кафедра фінансів та банківської справи здійснює підготовку фахівців зі спеціальності «Фінанси, банківська справа і страхування». Кафедра є випусковою і здійснює підготовку здобувачів вищої освіти освітніх ступенів бакалавр та магістр.  Підготовка фахівців освітнього ступеня бакалавр включає цикли гуманітарної, природничо-наукової, загальноекономічної підготовки і цикл професійної підготовки, який передбачає поглиблене вивчення діяльності у сфері банківського бізнесу, фінансів, страхування, оподаткування тощо.
Детальніше...
Кафедра інформаційних технологій та вищої математики
Кафедра інформаційних технологій та вищої математики забезпечує ґрунтовні знання дисциплін, які по праву вважають базовими при набутті економічної освіти. Важко уявити собі сучасного молодого спеціаліста, який би не був знайомий з основами математичного апарату сучасних економічних теорій, не уявляв би собі аспектів теорії ймовірностей, не володів би методами статистичних досліджень та аналізу економетричних вимірювань, не мав би навиків роботи з комп’ютером, не міг би ефективно використовувати новітні інформаційні технології на базі обчислювальної та комунікаційної техніки
Детальніше...
Кафедра обліку і оподаткування
Кафедра проводить підготовку фахівців за такими освітньо-кваліфікаційними рівнями: бакалавр – базова вища освіта, яка дозволяє займати первинні посади спеціаліста з напрямку „Економіка та підприємництво“ (бухгалтер, економіст, ревізор, податковий інспектор); магістр – повна вища освіта, яка дозволяє займати посади професіонала з напряму „Економіка та підприємництво“ (додатково до вище названих посад – викладач середнього навчального закладу, асистент, викладач вищого навчального закладу, науковий співробітник в галузі економіки, бухгалтерського обліку, аудиту)
Детальніше...

Кафедра права і соціально-гуманітарних дисциплін
Кафедра права і соціально-гуманітарних дисциплін є випусковою і здійснює підготовку студентів освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавр та магістр. Підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр включає цикли гуманітарної, природничо-наукової, загальноекономічної підготовки і цикл професійної підготовки, який передбачає поглиблене вивчення діяльності у сфері фінансів, страхування, оподаткування тощо. Крім того, набуває особливої ваги професійно-практична підготовка бакалаврів відповідно до їх професійного спрямування
Детальніше...
Кафедра економіки та управління
Кафедра економіки та управління є випускаючою кафедрою за спеціальністю 8.18010016 „Бізнес-адміністрування“(МБА), що зорієнтована на підготовку вищих керівників та керівників функціональних відділів компаній, фірм, організацій, установ; власників та співвласників приватних фірм і підприємств
Детальніше...

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.